Josef Havel

Narozen 13. října 1937 v Litomyšli

Žije v Ústí nad Orlicí, kde má své rodinné zázemí. Objektivnímu patriotismu dával viditelnou podobu v obrazovém kronikářství, zachycujícím probíhající události i lidí v nich. Fotografie, zejména pak desítky filmů natočených v „Amatérském filmovém studiu“ Jednotného závodního klubu ROH n. p. PERLA jsou toho výmluvným dokladem. Po třicet let se podílel na vytváření rozsáhlého filmového archivu, jakým nedisponuje žádné srovnatelné město v České republice. Z celé řady důvodů musela být po roce 1989 tato tvůrčí, ryze zájmová umělecká činnost ukončena. Od té doby se věnuje literární tvorbě.

V žádném období neutichl jeho zájem o shromažďování materiálů, týkajících se významných událostí, z nichž nejedna ho zasáhla osobně. Řada článků, souvisejících s nimi, byla příležitostně zveřejněna v různých časopisech, novinách a zpravodajích. Znám je svou přímostí, která mu získává stejné množství přátel, jako těch, kteří stojí na opačném konci názorového pole. To se projevilo zejména koncem šedesátých, ale i osmdesátých let, kterých nebyl pouhým svědkem, ale přímým účastníkem.

Nepomíjitelným obdobím jsou pro něho válečná léta. Z tohoto složitého času vychází také jeho prvotina, líčící osud dvou „oušťáků“ – Václava Pánka a Josefa Bohdana Mikuláštíka. Oba v rámci RAF aktivně přispěli ke konečnému vítězství spojenců nad nacistickým Německem. Vyšla v roce 1993 pod názvem
„…in memoriam…“ v nakladatelství letecké literatury „Svět křídel“ v Chebu.

Následovaly knihy
„Z historie létání v Ústí nad Orlicí“ (1997) a beznadějně rozebraná „Poupata ožehlá nenávistí“ (2000). Práce „Štvancem svědomí“ (2002) námětově navazuje na boj našich letců v RAF. Čtenářsky mimořádně úspěšná, téměř okamžitě rozebrána. „Oběti předcházejí vítězství“ (2005) zachycují domácí protinacistický odboj během 2. světové války a jeho nesmírné oběti. V roce 2007 vyšlo druhé vydání „Poupat“ a nová publikace „Ve službách Jeho Veličenstva“. Osudy dvou českých lékařů v řadách Rakousko-Uherské armády a pak Československé republiky. Uvedené tituly vydalo vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí.

Pražské vydavatelství OSTROV vydalo v září 2007 memoáry brigádního generála v.v. Zdeňka Škarvady -
„Nikdy se nevzdávat“. Během několika dnů zcela rozebrané 1. vydání bylo do Vánoc posíleno dotiskem k uspokojení velké řady zájemců.

Bohatost nashromážděného vzpomínkového, archivního i obrazového materiálu dává tušit, že další zajímavé práce budou postupně následovat.

 


Josef Havel


Osobní erb vytvořený Tomášem Duškem. Černobílý gotický štít symbolizuje černobílý film a barevná duha na něm film barevný. Klenot na přilbici je stojící lev držící v jedné tlapě filmový pás a ve druhé husí brko. Jde o znaky filmové a literární tvorby autora.

 
Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.