O Amatérském filmovém studiu napsali

Elmar Klos Elmar Klos

Filmový režisér, scenárista. Profesor FAMU. Zasloužilý umělec. Národní umělec. Držitel ceny Americké filmové akademie za nejlepší Cizojazyčný film.

Nejsem místní a proto mohu směle kritizovat. Jsem velmi spokojen, že jsme viděli kinematografii jednoho charakteru. A sice kinematografii faktu.

To jenom, že každý z nás táhne za sebou řetěz vzpomínek a zkušeností, tak si troufáme říkat je vám, abychom pomohli, podpořili, podnítili. Co z toho ve vás zůstane, záleží jenom na vás. Nečekejte, že vás budeme chválit. Hledáme jen to, co je ve vaši práci špatné.

Vcelku se dá říci, že kupodivu v té vaší oblasti technické problémy nejsou. Mluvit o podmínkách za jakých vaše filmy vznikají nebudeme. Když je film hotov, nikoho nezajímá jak a za jakých podmínek vznikl.

Můžete počítat, že právě za vámi budou v budoucnu chodit profesionální filmaři a prstíčkem budou hrabat materiály, které dnes máte ve svých kronikách. Vaše amatérská práce bude narůstat do hodnoty teprve v budoucnosti.


   
Elmar Klos a

Ve spolupráci ústeckého filmového studia a filmového klubu, za vydatné pomoci Elmara Klose, se podařilo v roce 1987 získat souhlas k promítnutí jeho v té době trezorových filmů "Obžalovaný" a "Smrt si říká Engelchen". Celou akci významně podtrhla osobní účast režiséra Elmara Klose a představitele hlavní role Vlado Müllera.

Více fotografií Elmara Klose a Vlado Müllera naleznete zde >>>

 Karel Kohout Karel Kohout

První provozní a programový ředitel Československé televize. Dlouholetý pedagog FAMU.

Mám-li hodnotit tematický plán ústeckého studia, pak jeho reportáže, kroniky jako takové, dokumenty, hra s barvou, pak říkám velice rád, že tu jde o dobré a správné naplnění tohoto plánu. Jsem příjemně a mimořádně překvapen.

Něco už jsem viděl, ale vnitřně jsem mile překvapen.


Jiří Lehovec Jiří Lehovec

Filmový režisér, dokumentarista. Profesor FAMU. Zasloužilý umělec.

Mám pocit, že u všech filmů, které jsme tu viděli, je tématika vybrána správně, chválihodně. zdravá pro filmové amatéry a odpovídá smyslu a poslání amatérského hnutí vůbec. Zachytit ve svém okolí zajímavá prostředí, události, lidi, kteří nejsou středem pozornosti televize nebo Krátkého filmu, i když by mohli být.

Vaše práce bude mít hodnotu každým rokem stále větší. Jste vlastně takovou živou kronikou doby, která nemusí být okamžitě umělecky zpracována. Materiál může na své použití klidně čekat.

   
Manželé Lehovcovi

Manželé Jiří a Květa Lehovcovi byli nesmlouvavými leč konstruktivními hodnotiteli práce ústeckého filmového studia. Velká škoda, že dobře navázanou spolupráci zhatila smrt paní Květy.

 


Amatérský film - 7/1973


Je nesmírně potěšitelné, že počet filmů, zachycujících různé aktuální události v místě bydliště či působiště filmového amatéra, podstatně vzrostl. V případě ústeckých však jde o něco víc. Jde tu zjevně o programovou snahu autorů dát své soukromé zájmy a z nich plynoucích schopností do služeb svého závodu. Vezmeme-li ještě v úvahu nespornou filmařskou kvalitu snímků, pak tu jde skutečně o publicistiku všestrannou a angažovanou, přestože autoři ještě mnohde nevyužili svého jistě rozsáhlého zázemí znalostí o lidech a jevech, jimiž se zabývají.


Rudé právo - 16. května 1980

Po promítnutí dalšího televizního magazínu Živá kronika doby jsme si zase o trochu víc jisti tím, že amatérské dokumentární filmování má dnes nezastupitelné místo živého kronikáře. Že stojí za to, rozvíjet je a vytvářet pro něj odpovídající podmínky a poskytovat mu stále hodnotnější metodické vedení. Udělat zkrátka co nejvíce proto, aby naše doba zůstala zapsána co nejúplněji v paměti filmových archivů nejen centrálních, ale také místních nebo třeba i závodních.


Pochodeň - 18. února 1981

Ústecká Kronika je zcela určitě jedním z ukázkových příkladů, jak by kronika vypadat měla nejen po stránce obsahové, ale i formální. Různé události jsou ve filmové zkratce citlivě spojeny v obraze i ve zvuku tak, že jednotlivé reportáže se do sebe vlastně prolínají. Divák tedy může vnímat kroniku velmi dobře jako celek, aniž by unikaly důležité detaily. Ústeckoorlická Kronika zároveň tedy posloužila jako vzor všem ostatním v metodice zpracování.

Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.