PromítáníPromítání v Malé scéně pro Klub důchodců bývalého n. p. Kovostav

Po téměř dvaceti letech 22. dubna 2009 zcela zaplněný sál Malé scény skoro dvě hodiny sledoval nenahraditelné snímky ze života, práce, úspěšného rozvoje podniku, který patřil ke světové špičce v oblasti textilního strojírenství.

   
Josef Havel a Lenka Jányšová

A je to tady! Klub důchodců bývalého n. p. Kovostav vyslovil přání shlédnout Filmové kroniky zachycující život, práci, úspěšný rozvoj podniku, který patřil ke světové špičce v oblasti textilního strojírenství. Hosty v Malé scéně přivítala RNDr. Lenka Jányšová, průvodním slovem jednotlivé snímky doprovázel jejich autor, Josef Havel.

 


   
Klub důchodců bývalého n. p. Kovostav

Opravdu velkým překvapením byl požadavek Klubu důchodců bývalého n. p. Kovostav na promítnutí filmů, také bývalého Amatérského filmového studia Jednotného závodního klubu Revolučního odborového hnutí v Ústí nad Orlicí. Když tyto filmy členové studia tvořili, vyjádřil se jejich tehdejší patron národní umělec Elmar Klos: „Přijde doba, kdy tuto Vaši práci budou historici špendlíčkem vyhrabovat. Pokračujte!“ Po téměř dvaceti letech jeho slova zaplněná Malá scéna plně potvrzuje.

 Promítání v Malé scéně pro veřejnost

Dubnové neveřejné promítání vybraných Filmových kronik pro uzavřenou společnost "kovostaváckých důchodců" nezůstalo ve městě utajeno a ústečtí občané si doslova vynutili novou projekci, určenou právě pro ně.

   
Promítání pro veřejnost

I když obraz a zvuk dostatečně vypovídají o prezentovaných událostech, přesto diváci ochotně přecházeli i do role posluchačů, protože se z vyprávění Josefa Havla dovídali věci, které při natáčení probíhaly tak říkajíc za scénou. A tak spojení obraz a mluvené slovo umocňovalo výsledný dojem.

 


   
Promítání pro veřejnost

Projekce uspořádaná 12. května 2009 ve zcela zaplněné Malé scéně pro věkově a zájmově velmi různorodou společnost sklidila opět mimořádný úspěch. Nově sestavená a promítnutá kolekce Filmových kronik nejen zaujala, ale dokonce vedla ke spontánnímu požadavku. Sáhnout i do dalších přihrádek filmového archivu a v projekci pro veřejnost pokračovat.

 


Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.