Fotogalerie z oslav 100. výročí narození Josefa Knopa

   Pozvánka na žamberské oslavy dokládá bohatost jejich programové náplně i pečlivost, s jakou ji pořadatelé připravovali.

Fotografie v plném rozlišení >>>
2472x3489 - 2,2MB

 


   V zasedací síni Městského úřadu se shromáždili hosté pozvaní vedením města Žamberk. Přijeli skutečně z nejrůznějších koutů naší republiky.

Fotografie v plném rozlišení >>>
2081x1387 - 436,9kB

 


   Mnohé příjemně překvapila a zvláště pořadatele potěšila účast spojařky 1. spojovací roty a příslušnice 2. čs. paradesantní brigády v SSSR paní Boženy Ivanové. Nositelky řady našich a sovětských vyznamenání v důstojnické hodnosti poručík. A co víc, spolubojovnice Josefa Knopa. Vedle ní sedí kpt. Rudolf Křístek ze západní fronty, pak italský partyzán praporčík Dalibor Knejfl a PaeDr. František Dosoudil se synem. Oba z Pardubic. Stojící jsou pplk. Zdeněk Pavlík a rtn. Roman Marik.

Fotografie v plném rozlišení >>>
2250x1500 - 401,6kB

 


   V uvítacím proslovu hosty oslovil starosta města Žamberk pan Jiří Dytrt. A pro upomínku na toto setkání se postupně všichni podepsali do zvláště vedené knihy hostů. Jedním z nich byl i plk. PhDr. Vasil Chymčák, předseda OV ČSBS v Hradci Králové.

Fotografie v plném rozlišení >>>
2418x1612 - 356,3kB

 


   Mnoho obrázků zhotovila, ale na webových stránkách příliš není. Ludmila Havlová věrně provází manžela, který ji na žamberských oslavách zastoupil, aby tento nedostatek byl alespoň částečně odstraněn. Za ní je mjr. Jaroslav Herain, účastník vojenských misí v Libyi a Iráku.

Fotografie v plném rozlišení >>>
1134x756 - 90,9kB

 


   Z radnice pokračovala trasa oslav na náměstí Generála Knopa, kde proběhla hlavní část pietních oslav. Bohužel za stále houstnoucího deště, před kterým účastníky chránil prozíravě postavený přístřešek. Po skončení projevů, položení věnců a kytic následovala návštěva místního muzea s expozicí věnovanou generálu Josefu Knopovi.

Fotografie v plném rozlišení >>>
2482x1655 - 693,1kB

 


   Přehlídce historických vozidel, proslovům, dechové hudbě ZUŠ P. Ebena počasí tolik nevadilo. Zato roztomilé mažoretky ze ZŠ 28. října se v hustém dešti ukázaly jako „ženské“ do nepohody a své vystoupení předvedly s bravurní jistotou. Nadšený potlesk tomu také odpovídal.

Fotografie v plném rozlišení >>>
2302x1535 - 521,8kB

 


   Čestná stráž v dobových uniformách postavená příslušníky Klubu vojenské historie u památníku generála Knopa, asistovala při položení věnců a kytic od vedení města, zástupců armády a dalších společenských organizací.

Fotografie v plném rozlišení >>>
2411x1607 - 1,0MB

 


   V zasedací síni Městského úřadu se shromáždili hosté pozvaní vedením města Žamberk. Přijeli skutečně z nejrůznějších koutů naší republiky.

Fotografie v plném rozlišení >>>
2466x3450 - 682,8kB

 


Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.