Po dlouhých letech psaní o druhém odboji na zemi i ve vzduchu, zejména po dokončení trilogie věnované československým letcům operujícím na druhoválečném nebi, jsme se s manželkou vydali i pro nás zcela nečekaným směrem. Časté procházky po místech posledního spočinutí našich bližních na různých místech České republiky nás přivedly na myšlenku, věnovat se věcem souvisejícím s posledními věcmi člověka v místě nám nejbližším ve vlastním bydlišti.

Tak po třech letech nesnadné práce jsme dokončili rukopis naší desáté knížky, který doputoval do tiskárny a vydavatelství Grantis v Ústí nad Orlicí. Zde došlo k jeho realizaci a práce vyšla pod názvem Až sem... s podtitulem Z historie pohřbívání v Ústí nad Orlicí. Pod pečlivým dohledem majitele ing. Vlastimila Bartoše spatřila světlo světa po tiskařské stránce reprezentační skvěle odvedená práce. Případného čtenáře tak již láká formální provedení knížky a což teprve obsah. Předně Ústí nad Orlicí nebylo v počátečních letech své existence Ústí, ale časem, staletími se změnou majitele měnilo svůj název, stejně jako měnilo svoji podobu.

Kdo by na příklad řekl, že dnešní barokní děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie je již třetím římskokatolickým svatostánkem na témže místě? A že s těmito svatostánky úzce souvisí i existence místa posledního odpočinku obyvatel pomalu vzkvétajícího města? A tak kdo vezme do rukou tuto svým obsahem skutečně výjimečnou práci, podobná v Ústí nikdy nevznikla, vykoná společně s ní téměř dobrodružnou cestu staletími, v propletenci kostel a hřbitov. Protože začátek i konec putování člověka po této zemi měl i v tomto koutu Čech svůj vývoj a nikoliv nezajímavý.

Práci vydala tiskárna a vydavatelství Grantis s.r.o. pana Ing. Vlastimila Bartoše v Ústí nad Orlicí. Na 112 stranách je umístěna řada orientačních plánků, velké množství černobílých fotografií, jsou zde přehledné seznamy význačnějších osobností pochovaných v Ústí nad Orlicí na hřbitově Na Hýbli. Samostatné oddělení je věnováno účastníků 2. odboje.

Celé vydání knihy jednak pro svoji prezentaci jednak jako publikaci určenou čtenářské obci zakoupilo město Ústí nad Orlicí. Zájemci si uvedenou knihu mohou zakoupit za 155Kč v Informačním centru Městského úřadu v přízemí budovy radnice.

Uvedení knihy Až sem... Z historie pohřbívání v Ústí nad Orlicí >>>

   Vydáno 2016
v nakladatelství Grantis

112 stran, orientační plánky, fotografie, přehledné seznamy
pevná vazba, 15x21 cm

Není pochyb o tom, že každý, kdo přichází na tento svět, musí z něho také zákonitě odejít. Poslední rozloučení se zesnulým a jeho uložení k věčnému odpočinku má svůj vývoj, podobu odpovídající času a místu, v jakém k němu docházelo.

Uvedené dvě věty, kterými začíná textová část této knihy, velmi výmluvně naznačují, oč se v této publikaci bude jednat. Ano, tušíte správně. Jde tu o tematiku, která se v české literární tvorbě objevuje sporadicky. Pokud vůbec! Najdete-li však v sobě dostatek vůle a trpělivosti alespoň pro zběžné nahlédnutí do obsahu této knihy, pak rychle zjistíte, že se jedná o zajímavý výlet do hodně dávné historie území, ležícího na pomezí Čech a Moravy. A na něm postupně rozrůstajícího sídla, které dnes nese jméno Ústí nad Orlicí.

Obsazování, kolonizaci dosud drsného, neprobádaného a pustého území prováděla na popud krále jemu oddaná šlechta. A záhy se k těmto strategickým snahám připojila i církev. Myšlena samozřejmě římskokatolická. Ta jako doklad svého vlivu a moci, všude tam, kde působila, budovala své svatostánky – kostely. Pro jejich umístění dostávala přednost místa, na kterých bývala pohanská obětiště. A jako zvláštní službu věrným věřícím poskytovala církev u těchto kostelů i místo pro jejich poslední spočinutí. Od nepaměti kostel a hřbitov u něj patřily k sobě. Nejinak tomu bylo v již zmíněném Ústí.

Tolik ve stručnosti o tom, o čem ryze místní, ústecká publikace je. I když autory potěší, pokud by oslovila i další zájemce o historii.


Knihu můžete zakoupit za 155 Kč v Informačním centru Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

Koupit další knihy >>>

 
Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.