Historie létání v Ústí nad Orlicí je bohatá a sahá daleko do minulosti. I proto se stala výzvou pro její literární zpracování.

Znalci vědí, že v prosinci roku 1903 Orville Wright zvedl ve Spojených státech poprvé do vzduchu motorový dvouplošník a jeho dvanáctivteřinový let plně kontroloval. Tak začalo systematické dobývání vzduchu. Evropa na svůj první velký aviatický úspěch musela počkat do roku 1909, kdy francouzský aviatik Blériot překonal kanál La Manche. To již i v Království českém a Markrabství moravském působila řada nadšenců, mezi kterými najdeme bratry Čihákovy, zejména pak jejich bratrance ing. Jana Kašpara.

Byl to právě Eugen Čihák, který v roce 1912 uspořádal v Ústí nad Orlicí první veřejný vzlet. Ale netušil, že tu již před třemi lety měl neméně nadšeného, ale méně úspěšného předchůdce. Tím byl pan učitel Augustin Weiss, který v roce 1909 v Kerharticích sestrojil vlastní kluzák, se kterým podnikl několik pokusů o let.

Ke skutečnému rozmachu letectví, bohužel, přispěla 1. světová válka. Po ní nastal i v nové Československé republice rozmach letectví, který neminul ani Ústí. Vznikl první aeroklub, začalo létání na zakoupených i postavených kluzácích, „oušťáci“ působili i ve vojenském letectvu. Vše ukončila německá okupace zbytku Československa v březnu roku 1939. Ta přinesla městu těžké problémy, mimo jiné i ukončení činnosti aeroklubu a zabavení jeho veškerého majetku.

V knize je podrobně popsáno i založení a činnost aeroklubu v České Třebové a to až do jejího ukončení a přenesení provozu právě na nové letiště v Ústí.

Po roce 1945 je létání v Ústí nad Orlicí obnoveno, od kluzáků se postupně přešlo k větroňům a dokonce i k motorovému létání. Tomuto rozmachu napomohl bývalý pilot RAF Josef Bohdan Mikuláštík a jeho kamarád, velký nadšenec létání a svým způsobem i mecenáš pan Karel Bína. Ten je nesmazatelně zapsán v letecké historii stavbou tzv. nebeské blechy, která je umístěna v pražském Technickém muzeu.

Do vývoje však zasáhl rok 1948 a léta následující. Smolný čas vrcholil úletem Miloslava Macka do Rakouska, zastavením činnosti aeroklubu, přerušením dosud úspěšného rozvoje létání. Tak to šlo až do roku 1950, kterým kniha končí v naději, že se najde další zpracovatel novodobé historie ústeckého aeroklubu.

Křest knihy v restauraci pí. Pecinové >>>

   Vydáno 1997
v nakladatelství OFTIS

188 stran, dobová fota, ilustrace a mapy
pevná vazba, 15x21 cm

ISBN: 978-80-86042-04-9


Historie létání v Ústí nad Orlicí je velice zajímavá a sahá dosti daleko do minulosti, minimálně do začátku našeho století a v určitých momentech dokonce ještě pár let do toho předcházejícího. Jde o práci z oblasti literatury faktu. Byl skutečně Ing. Kašpar jako první, kdo se u nás odpoutal od země nebo jej předstihl kerhartický učitel Augustin Weiss na svém vlastnoručně vyrobeném kluzáku?

Tato kniha svým obsahem přesahuje rámec regionu, v kterém vznikla.

Koupit tuto knihu >>>

Koupit další knihy >>>
 
Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.