Pro Vás, kteří jste prošli internačním táborem ve Svatobořicích u Kyjova nebo zde dokonce prožili podstatnou část válečných let a je na vás stejně jako na vaše utrpení zapomínáno, připravilo vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí publikaci o tomto čase i událostech v něm. Člen historicko dokumentační komise okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Ústí nad Orlicí Josef Havel shromáždil nebývale obsáhlý dokumentační materiál, řadu osobních svědectví, dobových fotografií, kreseb a předmětů vyrobených za dřevěným plotem tábora, vše utřídil a zpracoval v uvedené publikaci.

Výchozím bodem je období tzv. Heydrichiády, ale zejména čas po ní, který patří mezi nejtragičtější období českého národa během složitých let 2. světové války. Vlna nebývalých represálií zasáhla celý tehdejší protektorát, stovky přímých i nepřímých účastníků atentátu na zastupujícího říšského protektora byly popraveny. Unikátní je ucelené zachycení téměř neznámé historie věznění 46 dětí, sirotků po obětech Heydrichiády. Gestapo je nejprve shromažďovalo v pražské Jenerálce, a následně převezlo do Svatobořic.

Právě do tohoto internačního tábora byli od září 1942 shromažďováni v tzv. akci „E“ (emigranti) rodinní příslušníci vojenských nebo politických příslušníků československého zahraničního odboje. Pobývala zde nuceně velká řada lidí z Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Mezi nimi i paní učitelka Vlasta Mikuláštíková. Je to právě ona, kterou shodou okolností přidělilo vedení tábora k malým „svatobořickým“ dětem jako jednu z jejich vychovatelek.

Osudy paní učitelky a „jejich dětí“ v internačním táboře, společný dramatický transport v posledních dnech války přes Kyjov, Brno, Tábor do Plané nad Lužnicí i návrat sirotků do osvobozené Prahy je dosud nezpracovaným námětem, který konečně dostal ucelenou knižní podobu.

Atraktivnost knihy zvyšuje bohatá obrazová příloha. Kromě fotografií je zde řada kreseb pana Filipiho a paní učitelky Heleny Fechtnerové. Ta byla uvězněna za svého bratra Jana, který pracoval v chemickém výzkumném ústavu britské armády v Indii. Po rozpuštění tábora skončila ve skupině vybraných rukojmích, které Němci převezli ze Svatobořic do Plané nad Lužnicí. Zde se dočkala osvobození.

Celek doplňuje po letech nalezený svatobořický deník osobního přítele Masarykovy rodiny, ústeckého občana pana Josefa Jaroslava Filipiho, rovněž internovaného i s manželkou za syna, působícího v řadách čs. zahraniční armády. Díky jeho záznamům nezmizí ze světa osud Židů, kteří zde pobývali za stejně krutých podmínek jako milióny dalších v nacistických vyhlazovacích táborech, kam odtud nakonec všichni také směřovali.

   Vydáno 2000
v nakladatelství OFTIS

2. doplněné a rozšířené
vydání této knihy >>>


Koupit další knihy >>>

 
Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.