Heydrichiáda, ale zejména čas po ní, patří mezi nejtragičtější období českého národa během složitých let druhé světové války.

Vlna nebývalých represálií zasáhla celý tehdejší Protektorát, stovky přímých i nepřímých účastníků atentátu na zastupujícího říšského protektora byly popraveny, tisíce uvězněny. V nejednom případě takový osud postihl celé rodiny.

Po mnohých obětech zůstaly děti, ze kterých se stali úplní sirotci. Gestapo tato děvčátka i chlapce shromažďovalo v pražské Jenerálce a v dubnu 1944 je hromadně převezlo do internačního tábora Svatobořice u Kyjova na Moravě.

V táboře byli od září 1942 shromažďováni v souvislosti s tzv. akcí „E“ (emigranti) rodinní příslušníci vojenských nebo politických příslušníků československého zahraničního odboje. Pobývala zde nuceně velká řada lidí ze všech koutů tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Mezi nimi i paní učitelka Vlasta Mikuláštíková z Ústí nad Orlicí, jejíž bratr létal jako pilot v britské RAF. Byla to právě ona, kterou shodou okolností přidělilo vedení tábora k malým „svatobořickým“ dětem jako jednu z jejich vychovatelek.

Osudy paní učitelky a „jejich dětí“ v internačním táboře, společný dramatický transport v posledních dnech války přes Kyjov, Brno, Tábor do Plané nad Lužnicí i návrat sirotků do svobodné Prahy byl dosud nezpracovaným námětem, kterým se zabývá uvedená práce.

Celek doplňuje po letech nalezený svatobořický deník osobního přítele Masarykovy rodiny, ústeckého občana pana Josefa Jaroslava Filipiho, rovněž internovaného i s manželkou za syna, působícího v řadách čs. zahraniční armády.

Atraktivnost knihy zvyšuje bohatá obrazová příloha. Kromě fotografií je zde řada kreseb pana Filipiho a paní učitelky Heleny Fechtnerové. Ta byla uvězněna za svého bratra Jana, který pracoval v chemickém výzkumném ústavu britské armády v daleké Indii. Po rozpuštění tábora skončila ve skupině vybraných rukojmích, které Němci převezli ze Svatobořic do Plané nad Lužnicí. Zde se dočkala osvobození.

Druhé vydání vychází vstříc nečekanému zájmu čtenářů, kteří knihu v prvním vydání nesehnali. Samozřejmě odstraňuje některé drobné chyby v textu, ale především je doplněna a rozšířena o nové poznatky, zejména pokud jde o celkovou historii tábora a dětské vězně nepocházející z období Heydrichiády. Rozšířena je obrazová část, přidány mapy a tabulky.

Nové vydání navíc dokládá jak rychle plyne čas a vše je pomíjivé. Řada z těch, kteří svými vzpomínkami i soukromými materiály dopomohli k sepsání práce o životě za plotem svatobořického internačního tábora totiž nenápadně a nenávratně opustila tento svět. A tak je i jejich osudy dnes připomínají pouze stránky knihy, se kterou máte možnost obohatit i svoji domácí knihovnu.

   Vydáno 2006
v nakladatelství OFTIS

2. doplněné a rozšířené vydání
301 stran, dobová fota, ilustrace, portréty, plány a podrobné mapy
pevná vazba, 16x23 cm

ISBN: 80-86845-51-6


V tomto druhém doplněném a rozšířeném vydání autor unikátním a uceleným způsobem zachycuje téměř neznámé historie věznění 46 dětí, sirotků po obětech heydrichiády, které pobývaly do dubna 1944 v internačním táboře Svatobořice u Kyjova na Moravě. Autor v této knize shromáždil obsáhlý dokumentační materiál (po letech nalezený deník), řadu osobních svědectví, dobových kreseb atd.

Koupit tuto knihu >>>

Koupit další knihy >>>

 
Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.