Jen málokterá odnož literatury je u nás tak rozsáhlá jako je tomu v případě prací mapujících historii československého letectva, zejména pak o účasti jeho příslušníků ve 2. světové válce.

Počet titulů na toto téma jde přinejmenším do desítek. Bohužel se vyznačují velkou podobností. Stručný životopis, pak něco z účasti v řadách zahraničních armád, poválečném čase, pokud se ho dotyční dožili, a hlavně vynášení zásluh až na piedestal neohrožené odvahy, končící vytvářením legend. Těchto tzv. lidských legend jsem měl příležitost poznat celou řadu. Jména nejsou podstatná. Rozhodující je skutečnost, že všichni, kterých se to týkalo charakterizovala skromnost, odmítání jakýchkoliv heroizujících přívlastků.

Koho tedy neuspokojují víceméně statistické údaje o leteckém odboji, v tomto případě na západě, ale chce poznat pravdu, za jaké se utvářel a existoval, pak životní příběh plk. letectva v. v. Otakara Hrubého je k tomu vhodnou příležitostí. Díky jeho deníkům, množství písemného i obrazového materiálu uchovávaných rodinou, porovnáváním s věcmi uloženými v archivech i v soukromých sbírkách se podařilo dát dohromady pestrobarevnou mozaiku života tohoto dítěte štěstěny.

Nebylo to jednoduché, protože celá řada autorů v mnoha článcích i publikacích bez ověřování skutečností dala do oběhu nepravdivé, dokonce vymyšlené údaje. Svým dílem k tomu přispěl i sám Otakar Hrubý. Pro své vypravěčské schopnosti byl zván na přednášky, besedy, různá setkání. Na nich dokázal sice poutavě vyprávět, ale často bez respektování skutečnosti. Takže nejedna událost je dnes tradována i v několik verzích a určit tu pravou, nebylo snadné. Proto je nutné počítat s tím, že čtenáři, kteří slyšeli vyprávění pana Hrubého, budou možná i v řadě případů na rozpacích. Skutečností je, že všechny popisované události byly dohledány ve výše uvedených materiálech.

Čtenáři rychle poznají, že předkládaná práce, jak si autor předsevzal, se zcela vymyká běžně používaným klišé. Otevřeně a nesmlouvavě popisuje život válečného pilota, kterému osud dopřál přežít.

Kniha je vybavena množstvím unikátních fotografií, dokumentů a map.

Na závěr je nutné čtenáře upozornit, že Rebel v oblacích je poslední částí trilogie o našich letcích v odboji začínající knihou
Štvancem svědomí, na kterou navazovala dnes beznadějně rozebraná práce Nikdy se nevzdávat. Je přáním autora, aby Rebel v oblacích byl neméně úspěšný, jako jeho dva předchůdci.

Křest knihy v Městském kulturním středisku v Nové Pace >>>

   Vydáno 2012
v nakladatelství OFTIS

496 stran, dobová fota, ilustrace, portréty, plány a podrobné mapy
pevná vazba, 16,5x23 cm

ISBN: 978-80-7405-170-8


Životní příběh válečného pilota britského vojenského letectva - Otakara Hrubého. Koho neuspokojují víceméně statistické údaje o leteckém odboji, v tomto případě na západě, ale chce poznat pravdu, za jaké se utvářel a existoval, pak životní příběh tohoto člověka je k tomu vhodnou příležitostí. Díky jeho deníkům, množství písemného i obrazového materiálu uchovávaných rodinou, porovnáváním s věcmi uloženými v archivech i v soukromých sbírkách se podařilo dát dohromady pestrobarevnou mozaiku života tohoto dítěte štěstěny.

Koupit tuto knihu >>>

Koupit další knihy >>>

 
Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.