Je s podivem, jak čas dokáže ovlivnit pohled na jakoukoliv historickou událost, často postihující celé kontinenty a obrovské množství lidí, žijících na nich. Deset milionů mrtvých a dvacet milionů raněných v průběhu první světové války dokáže dnes zastínit fenomenální příběh dobrého vojáka Švejka. V rozporuplných současných výkladech byla habsburská monarchie pro jedny žalářem národů, pro druhé říší, které vládl stařičký císař, mající na mysli jen a jen blaho svých poddaných. Jak tedy vypadala léta, ohraničená roky 1914–1918, ale i čas před nimi a po nich?

Mimořádně zajímavý pohled na tato období nám poskytují hned dva životní příběhy, shodou okolností lékařů. MUDr. Neklana Velebila, zařazeného v rakousko-uherském válečném námořnictvu, a MUDr. Josefa Hubálka, sloužícího prakticky ve stejné době u pozemního vojska. Jejich zápisky přinášejí zajímavá svědectví o počátcích konce mohutné monarchie, jejíž pád vedl k radikální změně mapy Evropy i některých dalších částí světa.

Především milovníci námořní historie na osobu MUDr. Neklana Velebila jistě narazili. Zejména v souvislosti se vzpourou námořníků v Boce Kotorské. Ovšem jeho zápisky nezačínají ani nekončí touto událostí. S nečekanou otevřeností vypráví svůj životní příběh, spadající do času předposledního a posledního císaře, i začátků Československé republiky.

Český lékař, sloužící na lodích Jeho Veličenstva, měl jedinečnou možnost poznat organizační uspořádání námořnictva, jeho technickou úroveň, materiální zázemí i personální skladbu. Mohl pozorovat a kvalifikovaně posoudit odbornou i společenskou úroveň příslušníků rakousko-uherského námořnictva. Zúčastnil se osobně řady válečných událostí na Jadranu, přístup k důvěrným i tajným informacím mu umožnil zaznamenat jak úspěchy tak prohry hladinových lodí i ponorek. Volnost pohybu mezi internovanými důstojníky a revoltujícími námořníky sehrála významnou roli během hektických událostí, ve chvílích vzpoury v Boce Kotorské v únoru roku 1918.

Velmi podobně jako MUDr. Velebil začínal i druhý protagonista knihy, MUDr. Josef Hubálek. I on podstatné momenty svého života svěřil zápisníku, který ležel po dlouhá léta nepovšimnut. Ale nezmizel. Nyní umožnil vydat svědectví o cestě chlapce z českého venkova k profesi vojenského lékaře, sloužícího stejně jako Velebil oběma posledním císařům. Ovšem v řadách pozemní armády. Jeho myšlení a životní filozofii ovlivnili zejména v čase válečného běsnění každodenní průvodci: pohled na utrpení frontových vojáků, často prohraný boj o jejich životy. Snad i proto jeho chování a způsob vyjadřování nenese známky agresivity. Hubálek se vyznačuje pokorou a úctou nejen k trpícímu, ale člověku vůbec. Zatím co Velebil byl člověk vitální a impulzivní, Hubálek vyzařuje schopností pozorovat, vnímat, analyzovat. Jeho postřehy z konce mocnářství a začátků nového Československého státu jsou obdivuhodné a v některých momentech znějí jako proroctví a varování.

Nejen pro atraktivnost pobytu na moři nebo složitost služby na souši, ale pro nevšednost celého života obou protagonistů našeho vyprávění, kniha jistě uspokojí i odborně zdatné čtenáře. Vnímavým umožní poznání času, ve kterém naši lékaři žili, poznání událostí, kterých nebyli jen přihlížejícími diváky, ale přímými účastníky.

   Vydáno 2007
v nakladatelství OFTIS

252 stran, dobová fota, ilustrace, portréty, plány a podrobné mapy
pevná vazba, 16,5x23 cm

ISBN: 978-80-86845-69-2


Kniha, jejímž základem jsou deníky dvou českých lékařů, čtenáře provede nejenom obdobím 1. světové války, ale ukáže i strastiplnou cestu nemajetných, ale nadaných studentů, kterým rakousko-uherská armáda pomohla vystudovat.

MUDr. Neklan Velebil, sloužící na lodích Jeho Veličenstva, měl z titulu své funkce jedinečnou možnost důkladně poznat jejich organizační uspořádání, technickou úroveň i personální skladbu.

MUDr. Josef Hubálek, který sloužil oběma posledním císařům v řadách rakousko-uherské pozemní armády, ovlivněn pohledem na utrpení frontových vojáků přináší postřehy z konce mocnářství a začátků nového československého státu.

Koupit tuto knihu >>>

Koupit další knihy >>>
 
Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.