21. června 2017 _Setkání ve Sloupnici
VVe středu 21. června 2017 se konalo v obci Sloupnice, ležící nedaleko Litomyšle, setkání s manžely Peterem a Janou Stottovými. To by nemuselo případného čtenáře těchto řádek nijak zaujmout. Teprve když sdělíme, že Jana je dcerou československého pilota létajícího za války u 312. československé stíhací perutě RAF, Squadron Leadera Jiřího Mikuleckého – Desmonda, možná zpozorníte.
>>


3. listopadu 2016 _Uvedení knihy Až sem...
Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se v kavárně Malé scény v Ústí nad Orlicí sešlo osmnáct pozvaných, kteří se zde nejprve dověděli, že i díky jejich přispění knížka Až sem... vyšla. Autoři všem za jejich pomoc poděkovali a pak došlo k opravdu neplánovanému překvapení. Starosta Petr Hájek obdaroval přítomné ještě teplým výtiskem uvedené publikace.
>>


12. září 2015 _765. výročí založení obce
V sobotu 12. září 2015 se v Domoradicích konala oslava 765. výročí založení obce. Jde o sídlo, připojené k Vysokému Mýtu v okrese Ústí nad Orlicí, mající v současnosti pouhých 166 obyvatel. Tak se stalo, že na tuto událost přijelo z různých míst víc hostů, než bylo místních.
>>


5. září 2015 _Legiovlak - Pardubice
Dne 11. října 2014 byl slavnostně zahájen projekt Legie 100, jehož cílem je připomenout zásluhy čs. legionářů, jejich existenci a osudy navrátit do povědomí veřejnosti. Jedním z bodů projektu bylo zhotovení repliky vojenského ešalonu (transportního vlaku) se kterým českoslovenští legionáři cestovali Ruskem po Transsibiřské magistrále. Dokončený Legiovlak 19. května 1915 poprvé vyrazil na dlouhou pouť po naší vlasti. Významnou zastávku udělal od 28. 8. - 13. 9. 2015 v Pardubicích. Této příležitosti, shlédnout Legiovlak, využila i Československá obec legionářská, Jednota Ústí nad Orlicí 5. září 2015.
>>


22. srpna 2015 _Den sil podpory Armády české republiky Cihelna 2015
Ve dnech 21. a 22. srpna 2015 se konala již po osmnácté vojensko-historická akce Den sil podpory Armády české republiky Cihelna 2015. Na jeho pořádání se, jak velí tradice, podílela Armáda české republiky a město Králíky. Historické ukázky, jejichž ústředním motem byl boj o Moravskou bránu v roce 1945, přiblížily divákům přechod fronty ze Slovenska na Moravu. Takže boje Rudé armády proti německému Wehrmachtu.
>>


5. dubna 2015 _101. výročí narození četaře Arnošta Hrada
Východočeský klub celních veteránů Horní Lipka uspořádal v sobotu 4. dubna 2015 ve spolupráci s Muzeem K-S 14 U Cihelny vzpomínkové setkání při příležitosti 101. výročí narození četaře Arnošta Hrada. Jako dlouholetí sympatizanti klubu jsme společně s manželkou také obdrželi pozvání a na akci dojeli. Účast byla jako vždy hojná a reprezentační. S nelíčenou radostí zde pořadatelé přivítali zástupce Českého svazu bojovníků za svobodu i vedení Československé obce legionářské. Obě skupiny přijely z Ústí nad Orlicí.
>>


12. listopadu 2014 _Josef Havel obdržel pamětní plaketu Ministerstva obrany
U příležitosti Dne válečných veteránů, v úterý 11. 11. 2014, se v sále Rady Pardubického kraje v budově Krajského úřadu uskutečnilo slavnostní předávání pamětních plaket za příkladnou péči o válečné hroby evidované v Centrální evidenci válečných hrobů.
>>


22. června 2014 _Aloise Vrecl
V sobotu 21. června 2014 proběhlo v obci Cerekvice nad Loučnou odhalení památníku místnímu rodákovi Aloisu Vreclovi.
>>


5. dubna 2014 _Četař Arnošt Hrad
Východočeský klub celních veteránů mě společně s manželkou pozval na vzpomínkové setkání konané při příležitosti 100. výročí narození četaře Arnošta Hrada. Pořadatelé i jejich hosté se sešli v sobotu 5. dubna 2014 v minometné části pěchotního srubu K-S 14 "U cihelny" v Králíkách. Jednalo se o téměř komorní akci, kde počet účastníků se pohyboval kolem dvaceti pěti lidí.
>>


12. března 2014 _Akademie volného času
Městská knihovna v Ústí nad Orlicí uspořádala v rámci 4. ročníku Akademie volného času dne 12. března 2014 přednášku na téma 100 let od založení našich legií. Jednalo se o třetí přednášku z celkového počtu osmi naplánovaných pro letošní rok.
>>


20. října 2013 _Cena města Ústí nad Orlicí za rok 2012
Druhé nejvyšší vyznamenání, jaké může město udělit svému občanu, byla udělena ve čtvrtek 3. října 2013 v Roškotově divadle třem abonentům, navrženým veřejností a následně schváleným zastupitelstvem města. Jedním z nich byl i Josef Havel, který cenu obdržel za celoživotní přínos v oblasti amatérského filmu a za publikační činnost, se kterou sklízí velké úspěchy.
>>


20. srpna 2013 _Rozloučení se Zdeňkem Škarvadou
Rozloučení se zesnulým brigádním generálem v. v. Zdeňkem Škarvadou proběhlo 28. května 2013 ve smuteční síni krematoria ve Slezské Ostravě. Mělo vysokou společenskou úroveň, kterou zajišťovala přítomnost armády a její vrcholové velení.
>>


18. srpna 2013 _Zemřela Marie Hrubá
Paní Marie Hrubá, vdova po plk. letectva v. v. Otakaru Hrubém DFC, zcela ve shodě se smutečním oznámením, odešla z tohoto světa zcela zbytečně. V podstatě zdravá nakonec podlehla v Hradci Králové těžkým zraněním, způsobeným v kopci nečekaně uvolněným automobilem.
>>


15. května 2013 _Odešel nám kamarád
Dáváme na vědomí, že odešel z tohoto světa brigádní generál v.v., válečný veterán, především však člověk a náš kamarád Zdeněk Škarvada. Poslední rozloučení se bude konat 28. května 2013 ve 12 hodin v obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě. Urna se Zdeňkovými ostatky bude pak uložena do rodinného hrobu v Olešnici na Moravě.
>>


12. února 2013 _Povídání o tom psaní
Občanské sdružení Malá scéna v jehož čele stojí neúnavná RNDr. Lenka Janyšová si tentokráte pozvalo na besedu či spíše „Povídání o tom psaní“ dnes už hojně čteného autora literatury faktu Josefa Havla.
>>


10. prosince 2012 _Křest knihy Rebel v oblacích
V pátek 7. prosince 2012 proběhl v Městském kulturním středisku v Nové Pace křest poslední části trilogie o našich letcích na válečných frontách, nesoucí název Rebel v oblacích.
>>


1. prosince 2012 _Rebel v oblacích
Tiskaři a knihaři se pochlapili a dlouho avizovaná závěrečná část trilogie o našich letcích na válečných frontách Rebel v oblacích, líčící osudy plk. letectva v. v. Otakara Hrubého, DFC je na světě. A má již namířeno ke svým čtenářům.
>>


27. října 2012 _Slavnostní koncert
Na pozvání brigádního generála Zdeňka Škarvady a jeho manželky Ivany jsme se s manželkou zúčastnili 10. slavnostního koncertu pořádaného u příležitosti vzniku Československé republiky. Konal se 22. října 2012 ve Dvořákově síni pražského Rudolfina.
>>


24. dubna 2012 _Setkání v Abraham klubu
Když mě navštívily dvě bývalé spolupracovnice ještě z dob n. p. Kovostav, dnes paní Růžena Kubátová a Maruška Kličková, byl jsem potěšen. Ale také v rozpacích, co je skryto za touto pozorností. Hosté skutečně nepřišli tak zcela náhodně. Jejich cílem bylo domluvit moji návštěvu v Abraham klubu a tam pohovořit na poněkud nezvyklé téma. Ústecké hřbitovy a jejich historie.
>>


24. září 2011 _Exkurze do vojenského zařízení 1337 Mladkov
Na pozvání Jednoty československé obce legionářské v Ústí nad Orlicí jsme se společně s manželkou a členy legionářské obce zúčastnili zájezdu, majícího za cíl prohlídku bývalé dělostřelecké tvrze Adam.
>>


14. srpna 2011 _Škarvadův školní rok
Brigádní generál Zdeněk Škarvada, jako vždy doprovázený manželkou paní Ivanou, přijel i letos do Olešnice na Moravě, aby se zúčastnil ukončení školního roku ve zdejší Základní škole a současně předal pohár nejlepšímu absolventu školy.
>>


15. května 2011 _Mimořádné Rudovo přání
Když se objeví v kteroukoliv denní či noční hodinu v našich dveřích Rudolf Krautschneider, je jasné, že nebude následující čas stráven neplodným tlacháním.
>>


13. dubna 2011 _1. ročník Akademie volného času
V únoru roku 2011 začala ve spolupráci Městské knihovny a Senior klubu města Ústí nad Orlicí v historii tohoto města dosud nepoznaná akce. 1. ročník Akademie volného času, určené pro nejširší veřejnost.
>>


20. června 2010 _Uplynulo 68 let od vypálení osady Ležáky
V neděli 20. června 2010 proběhla na místě bývalé osady Ležáky vzpomínková slavnost při příležitosti 68. výročí jejího vyhlazení. Nacisté ji vypálili a jejich 33 obyvatel obojího pohlaví starších 15 let zastřelili jako odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Pietního aktu se na pozvání pořadatelů zúčastnila i delegace Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské z Ústí nad Orlicí, vedená pplk. Zdeňkem Pavlíkem.
>>


8. května 2010 _Oslavy na Vítkově
V sobotu 8. května 2010 vzpomenula Česká republika při příležitosti Dne vítězství u Národního památníku na pražském Vítkově 65. výročí ukončení 2. světové války a současně obnovila hrob neznámého vojína. Této akce jsme se s manželkou společně s ČsOL zúčastnili na pozvání ministra obrany Martina Bartáka.
>>


07. října 2009 _Setkání s básníky a prozaiky v Žamberku
7. října 2009 se uskutečnilo v Městské knihovně v Žamberku setkání s básníky a prozaiky organizované Východočeským střediskem Obce spisovatelů v Pardubicích skupina Orlicko. Duší odpoledního setkání byl spisovatel Milan Dušek ze Žamberka, který pozval na setkání básníka Martina Vídeňského z Letohradu, autora řady pohádek Josefa Lukáška z Dobrušky a autora knih z oblasti literatury faktu Josefa Havla z Ústí nad Orlicí.
>>


02.-04. října 2009 _Vzpomínkové oslavy v Žamberku
Město Žamberk může být nesporně vzorem pro všechny, jak připomínat běh historických událostí a ctít jejich obětavé účastníky. Prokázalo to opět ve dnech 2. až 4. října 2009, kdy uspořádalo vzpomínkové oslavy související s 65. výročím příchodu paraskupiny BARIUM do Žamberka - osady Polsko.
>>


12. června 2009 _Beseda s občany na téma „Rok 1939 v našem pohraničí“
Podorlický Klub Českého pohraničí štábního strážmistra SNB Josefa Hendrycha v České Třebové, uspořádal v pátek 12. června 2009 v malém sále restaurace Národní dům besedu s občany na téma „Rok 1939 v našem pohraničí“.
>>


30. května 2009 _Slavnosti v Žamberku
Na základě pozvání starosty města Žamberka pana Jiřího Dytrta a z pověření OV ČSBS v Ústí nad Orlicí se zúčastnili dne 30. května 2009 vzpomínkových oslav 100. výročí narození genmjr. in memoriam Josefa Knopa manželé Josef a Ludmila Havlovi.
>>


22. května 2009 _Promítání v Malé scéně pro veřejnost
Dubnové neveřejné promítání vybraných Filmových kronik pro uzavřenou společnost "kovostaváckých důchodců" nezůstalo ve městě utajeno a ústečtí občané si doslova vynutili novou projekci, určenou právě pro ně.
>>


24. dubna 2009 _Beseda na téma Rok 1939
Podorlický Klub Českého pohraničí štábního strážmistra SNB Josefa Hendrycha v České Třebové uspořádal pro své členy a příznivce dne 24. dubna 2009 v Jablonném nad Orlicí besedu na téma Rok 1939 v našem pohraničí.
>>


22. dubna 2009 _Promítání v Malé scéně pro Klub důchodců
Po téměř dvaceti letech 22. dubna 2009 zcela zaplněný sál Malé scény skoro dvě hodiny sledoval nenahraditelné snímky ze života, práce, úspěšného rozvoje podniku, který patřil ke světové špičce v oblasti textilního strojírenství.
>>


23. března 2009 _Odešel Stanislav Filip
Ve čtvrtek 12. března 2009 odešel z tohoto světa náhle a nečekaně předseda Svazu letců České republiky plk. v.v. ing. Stanislav Filip.
>>


14. listopadu 2008 _Konference k výročí založení čs. letectva a Svazu letců ČR
V rámci oslav 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky uspořádal Svaz letců České republiky konferenci obsahově zaměřenou k 90. výročí vzniku čs. letectva a současně i založení Svazu letců.
>>


24. října 2008 _Vernisáž výstavy
Na pozvání předsedy Svazu letců ČR plk. v.v. ing. Stanislava Filipa jsme se v pátek 24. října 2008 v Brně zúčastnili s manželkou vernisáže výstavy uspořádané k 90. výročí vzniku československého vojenského letectva a Svazu letců ČSR.
>>


9. října 2008 _Procházka po ústeckém hřbitově
Druhá procházka po spodní, nové části ústeckého hřbitova, která se uskutečnila 9. října 2008. Zájem o největší kulturní památku předčil všechna očekávání.
>>


11. července 2008 _Měli jsme vzácnou návštěvu...
Našemu pozvání vyhověl v pátek 11. července 2008 předseda Svazu letců České republiky plk. ing. Stanislav Filip. Po milé debatě v domácím prostředí o všem, co nás zajímalo, jsme nakonec skončili na letišti ústeckého Aeroklubu.
>>


11. června 2008 _Cena starosty města Ústí nad Orlicí za rok 2007
Ve středu 11. června 2008 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Ústí nad Orlicí slavnostní předání Cen města a Cen starosty města za rok 2007. Mezi oceněnými byl i Josef Havel, kterému pan starosta Richard Pešek předával svoji cenu.
>>


29. května 2008 _Procházka po ústeckém hřbitově
Sluncem prozářené odpoledne 29. května 2008 vytvořilo pohodovou atmosféru pro první procházku, která zahrnovala horní části ústeckého hřbitova. Zvědavost nepochybně zvítězila nad horkem a lidí přišlo nečekaně hodně.
>>


27. května 2008 _Přednáška O pohřbívání a hřbitovech v Ústí nad Orlicí
Přednáška „O pohřbívání a hřbitovech v Ústí nad Orlicí“, která se konala v klubovně ústeckého Senior klubu".
>>


22. ledna 2008 _Beseda v Senior klubu
Setkání se spisovatelem Josefem Havlem, beseda na téma "Od filmaře k literátovi".
>>


21. ledna 2008 _Odešel Jiří Sequens
21. ledna 2008 zemřel v Praze velký příznivec ústeckého Amatérského filmového studia, Jiří Sequens.
>>


13. listopadu 2007 _Česká televize: Před půlnocí
Hostem pořadu České televize "Před půlnocí" byl brigádní generál v.v. Zdeněk Škarvada.


1. září 2007 _Křest knihy Nikdy se nevzdávat v Olešnici na Moravě
V rodném městě brigádního generál v.v. Zdeňka Škarvady Olešnici na Moravě proběhl křest knihy zachycující jeho životní příběh.
>>


6. května 2007 _13. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha
Třináctého mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha se zúčastnilo 526 vystavovatelů ze 35 zemí. Je potěšitelné, že v tomto veletržním babylonu se důstojným způsobem prezentovalo i vydavatelství OFTIS s. r. o. z Ústí nad Orlicí.
>>


11. ledna 2007 _Oznámení o úmrtí George Johna Desmonda
Všem přátelům, známým a milovníkům letecké historie sděluji, že ve čtvrtek 11. ledna 2007 zemřel v jihoanglickém lázeňském městě Bath československý plukovník a britský Squadron Leader – George John Desmond.
>>


8. října 2002 _Setkání s autorem nad knihou v Litomyšli
Beseda a setkání s autorem nad knihou
„Štvancem svědomí“, které proběhla v Litomyšli. >>


23. srpna 2002 _Setkání s autorem nad knihou ve Sloupnici
Setkání s autorem nad knihou
„Štvancem svědomí“ a její autogramiáda, která proběhla v Kulturním areálu a v Sokolovně ve Sloupnici. >>


16. června 1997 _Křest knihy Z historie létání v Ústí nad orlicí
16. června 1997 proběhl v restauraci pí. Pecinové slavnostní křest knihy "
Z historie létání v Ústí nad Orlicí". Knihu vydalo vydavatelství OFTIS pana ing. Karla Kábrta v Ústí nad Orlicí. >>


Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.