Procházka po ústeckém hřbitověSluncem prozářené odpoledne 29. května 2008 vytvořilo pohodovou atmosféru pro první procházku, která zahrnovala horní části ústeckého hřbitova. Zvědavost nepochybně zvítězila nad horkem a lidí přišlo nečekaně hodně. Po více než dvou hodinách cestování mezi náhrobky s pravidelnými zastávkami u hrobů s význačnými osobnostmi, či uměleckými náhrobky, došlo k oboustranné shodě. Skončilo se v polovině s přáním pokračovat po řádném odpočinku v čase babího léta.

   


Běžně míjený náhrobek pod sebou skrývá místo posledního odpočinku postavou maličkého, leč duchem a schopnostmi světově proslulého cirkusového principála společnosti „Kolibříků“ Antonína Pirkla. V době největšího rozmachu ho s obdivem přijímaly hlavy států, jeho hruď zdobilo nejedno vyznamenání. Také doklad toho, že nakonec všechna sláva je polní tráva.

 


   


Páteří horní, starší částí hřbitova je hlavní cesta, podle které jsou hroby a hrobky majetnějších občanů města, kterým nečinilo potíž zaplatit si místa zařazená do reprezentativní první třídy.

 


   


Impozantní kříž tvoří pomyslné centrum hřbitova. Darovala ho městu paní Božena Andresová, manželka majitele známé továrny na výrobu „nejjemnějších likérů a cukrovinek“. Zhotovil jej choceňský umělecký sochař a kameník Josef Reil. Tak dobře, že ani po sto letech bez údržby nespadl.

 


   


Opravdu výjimečný náhrobek má člověk, který se významně zasloužil o tento hřbitov. O jeho založení, výstavbu, rozvoj, údržbu. Byl to zahradník a hlavně ve své době úředně zkoušený hrobník pan Josef Neuwirth. Poustevník měl kdysi v ruce kamennou hůl, která na svém konci má v kameni nápis „Až sem“. Hůl vandalové ulomili a tak ji dnes nahradil obyčejný klacek.

 


   


Zcela jistě největší dílo vynikajícího ústeckého sochaře Quido Kociana na městském hřbitově. Sochu nazvanou prostě „Žal“ najdeme na hrobce rodiny Svátkových.

 


Foto: Marie Bílková
_

Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.