Cena starosty městaVe středu 11. června 2008 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Ústí nad Orlicí slavnostní předání Cen města a Cen starosty města za rok 2007. Mezi oceněnými byl i Josef Havel, kterému pan starosta Richard Pešek předával svoji cenu s následujícím zdůvodněním:

   

Josef Havel, nekorunovaný král ústeckého písemnictví, narozen v Litomyšli dne 13. 10. 1937. Celý svůj život prožil v Ústí nad Orlicí. Rodinnou anamnézí byl spjat s ústeckým divadlem, které dva roky před jeho narozením projektoval slavný Kamil Roškot. Josefův tatínek, též Josef Havel, působil dlouhé roky jako správce divadla a jeho maminka v pokladně až do velmi vysokého věku.

Josef Havel žije v Ústí nad Orlicí, kde má své rodinné, pracovní i společenské zázemí. Jeho patriotismus se odráží i v jeho významné tvorbě. Láska k lidem a touha zaznamenat budoucím generacím genealogickou křivku dějin milovaného Ústí, ho přivedla k dokumentární tvorbě. Fotografie, zejména pak desítky filmů natočených v Amatérském filmovém studiu jsou toho výmluvným dokladem. Desítky let se podílel na vytváření filmového archivu, jakým nedisponuje žádné město v České republice. Tato tvorba ovlivnila jeho trvalý zájem o veškeré veřejné a kulturní dění.

Svou pracovitostí a neobyčejnou pílí zdokumentoval vše kolem sebe. Shromáždil pro Ústí nad Orlicí neobyčejné množství mnohdy prchavých okamžiků doby… Zdokumentoval slavné i neslavné události, zrestauroval mnoho starých filmů z počátků ústecké kinematografie.

Jeho publikační aktivita, především s vydavatelstvím OFTIS je též úžasná. Jeho knihy Z historie létání, Štvancem svědomí, Oběti předcházejí vítězství, Poupata ožehlá nenávistí nebo Ve službách Jeho Veličenstva se staly bestselery ústecké literární tvorby.

Za podpory manželky Ludmily a dcer, vnuků, bude mu po právu udělena cena starosty města:

Cenu starosty města uděluji panu Josefu Havlovi za prezentaci v oblasti amatérského filmu a za publikační činnost, při příležitosti jeho životního jubilea.


 


   


V předsálí obřadní síně Městského úřadu se sešli pozvaní hosté.

 


   


Čekání, co bude následovat.

 


   


Gratulace a kytice od starosty města pana Richarda Peška.

 


   


S úsměvem a blahopřáním přišel i místostarosta JUDr. Zdeněk Ešpandr.

 


   


Podpis do knihy cti města Ústí nad Orlicí.

 


   


 


Foto: Lukáš Prokeš
_

Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.