Na pozvání předsedy Svazu letců ČR plk. v.v. ing. Stanislava Filipa jsme se v pátek 24. října 2008 v Brně zúčastnili s manželkou vernisáže výstavy uspořádané k 90. výročí vzniku československého vojenského letectva a Svazu letců ČSR.Na pozvání předsedy Svazu letců ČR plk. v.v. ing. Stanislava Filipa jsme se v pátek 24. října 2008 v Brně zúčastnili s manželkou vernisáže výstavy uspořádané k 90. výročí vzniku československého vojenského letectva a Svazu letců ČSR.

Význam celé akce podtrhla skutečnost, že záštitu nad ní převzal primátor města Brna pan Roman Onderka. To nepochybně ovlivnilo i umístění výstavy v reprezentačních prostorách Křížové chodby Magistrátu města Brna na Dominikánském náměstí.

Aniž by to bylo předem avizováno, hned v úvodu na prostorném nádvoří proběhla pro Svaz letců ČR velmi významná událost. Z rukou bývalého příslušníka RAF plk. Emila Bočka, převzal plk. Filip nový, dosud neexistující prapor Svazu letců ČR, který se tak stává významným symbolem tohoto stavovského občanského sdružení.

Následná prohlídka výstavních prostor plná obrazových panelů, modelů, maket a dalších dobových artefaktů poutavě a názorně dokládala pestrou a bohatou historii našeho vojenského letectva od jeho počátku až po současnost.

Velkým společenským přínosem pak bylo závěrečné posezení v salonku spojené nejen s možností vzájemné konverzace, ale i s bohatým pohoštěním.

   


Na vnitřním nádvoří brněnského magistrátu se sešla řada hostů, mezi kterými převažovali ti uniformovaní. Bělovlasá paní vlevo je ing. Vlasta Šišková, místopředsedkyně Sdružení čs. zahraničních letců 1939-45, vedle ní plk. Emil Boček, pak ing. Vítězslav Urbášek. A zcela vpravo je v zimním tříčtvrťáku významný zahraniční host, rakouský brigádní generál Roland Vogel.

 


   


Všechny vítal primátor města Brna pan Roman Onderka. Po jeho pravé ruce stojí předseda Svazu letců ČR plk. v.v. ing. Stanislav Filip, plk. gšt. ing. Libor Štefánik, velitel 22. základny letectva v Náměšti nad Oslavou, pplk. ing. Jaroslav Průcha, prorektor pro vnější vztahy Univerzity obrany v Brně. Vpravo stojí plk. v.v. PhDr. Oldřich Rampula, předseda brněnské odbočky Svazu letců ČR.

 


   


Plk. Emil Boček je připraven předat nový prapor Svazu letců ČR. Za ním stojí paní ing. Vlasta Šišková, vedle ní ing. Vítězslav Urbášek.

 


   


Nový prapor Svazu letců ČR převzal z rukou plk. Bočka jeho předseda plk. Filip.

 


   


Účastníci vernisáže pak mohli nový symbol Svazu obdivovat jako jeden z exponátů výstavy.

 


   


Křížová chodba magistrátu a její přilehlé prostory byly důstojným prostředím pro pečlivě uspořádanou výstavu.

 


   


S úžasnou trpělivostí a pečlivostí vypracované modely motorových i tryskových letadel byly vhodně voleným protějškem plochých panelů s fotografiemi a písemnými dokumenty.

 


   


Ne všechny exponáty byly pouhými modely.

 


   


Závěrečné posezení v salonku umožnilo nejen vítaný přípitek, ale i možnost pohovořit mezi hosty navzájem. Plk. Filip si galantně přiťukl s ing. Šiškovou, kterou doprovázel ing. Urbášek. A mnohé z toho zachytil předseda prostějovské 21. odbočky Svazu letců ČR nesoucí jméno brig. gen. Zdeňka Škarvady, pan plk. Lubomír Valehrach.

 


   


Se svým přípitkem proneseným obdivuhodnou češtinou přišel i rakouský brig. gen. Roland Vogl. A tajemství jeho znalosti našeho ne zrovna jednoduchého jazyka? Sedm let byl vojenským přidělencem na rakouském velvyslanectví v Praze.

 


Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.