Konference k výročí založení čs. letectva a Svazu letců ČRV rámci oslav 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky uspořádal Svaz letců České republiky v pátek 14. listopadu 2008 konferenci obsahově zaměřenou k 90. výročí vzniku čs. letectva a současně i založení Svazu letců.

Mezi velké množství členů Svazu, hostů domácích i zahraničních, jsme zasedli společně s manželkou na vyhrazená místa i my. Zaplněný Velký sál Ministerstva obrany Na Valech, a to včetně balkonu, nejprve potleskem pozdravil čestné předsednictvo a čestnou stráž s prapory, které se pak staly součástí výzdoby.

V předsednictvu v čele s plk. v.v. ing. Stanislavem Filipem zasedli zástupci Ministerstva obrany, letectva, Českého svazu bojovníků za svobodu a někteří zahraniční hosté.

Ve stručných, obsahově výstižných projevech nejprve velitel vzdušných sil ČR genmjr. ing. Ladislav Minařík zhodnotil dosavadní vývoj našeho vojenského letectva s důrazem na období po roce 1990. Současně nastínil, jaká je perspektiva, organizační i materiální zajištění této významné složky armády v nejbližším období. Následně plk. v.v. ing. Stanislav Filip připomenul významnější etapy vztahující se k devadesátileté historii našeho letectva. Nemohl ale také pominout období nešťastných pádů a obtížných vzestupů této stavovské organizace.

Vystoupení zahraničních hostů sklízela vřelý potlesk, někteří svými pozdravy a vzpomínkami dokázali na tvářích přítomných vyloudit obdivný a upřímný úsměv.

Velký časový prostor zabralo postupné odměňování zasloužilých členů Svazu i řady hostů. Z konference pak odcházeli s medailemi či plaketami obdrženými jako poděkování za jejich dlouholetou obětavou činnost.


   


V početném předsednictvu konference zasedli zástupci Svazu letců, Ministerstva obrany, Českého svazu bojovníků za svobodu a někteří zahraniční hosté.

 


   


S příjemným zadostiučiněním mohli pořadatelé konstatovat, že organizační úsilí nebylo vynaloženo zbytečně. Do posledního místa hosty domácími i zahraničními zaplněný Velký sál Ministerstva obrany Na Valech byl jistě dostatečnou odměnou.

 


   


Plk. v.v. ing. Stanislav Filip vzpomenul 90. výročí založení čs. letectva i Svazu letců. Vlevo od něho je plk. v.v. PhDr. Oldřich Rampula a genmjr. ing. Ladislav Minařík.

 


   


Mezi hosty seděla i paní Hana Fajtlová.

 


   


Angličanka paní Gertruda Bryksová, vdova po čs. letci Josefu Bryksovi, během 2. světové války příslušníku RAF. Nepadl v boji, ale zemřel v roce 1957 ve vězeňské nemocnici uranového dolu Rovnost. Paní Bryksová přišla na konferenci přímo od prezidenta republiky Václava Klause, který ji oznámil, že tímto dnem povýšil jejího manžela do hodnosti brigádního generála.

 


   


Sluchátka na uších napovídají, že se jedná o zahraniční hosty. Zastupovali své svazy, či letecké organizace sídlící ve Francii, Maďarsku, Německu, Rakousku, Rumunsku, Itálii, Velké Británii a na Slovensku.

 


   


Prapor, který dostal Svaz letců v Brně, byl v Praze doplněn o stuhu Asociace Vojáci společně, kterou na něj připevnil její prezident plk. Jan Kříž.

 


   


Jedním z vyznamenaných byl i známý letecký publicista Zdeněk Hurt (na snímku sedí uprostřed).

 


   


Vyznamenaných bylo velké množství a i člověk znalý velmi rychle ztrácel přehled kdo co a za co obdržel. Nepochybně všichni byli oceněni plným právem.

 


Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.