Podorlický Klub Českého pohraničí štábního strážmistra SNB Josefa Hendrycha v České Třebové uspořádal pro své členy a příznivce dne 24. dubna 2009 v Jablonném nad Orlicí besedu na téma Rok 1939 v našem pohraničí.Podorlický Klub Českého pohraničí štábního strážmistra SNB Josefa Hendrycha v České Třebové uspořádal pro své členy a příznivce dne 24. dubna 2009 v Jablonném nad Orlicí besedu na téma Rok 1939 v našem pohraničí.

   


Salonek hotelu „U medvěda“ zaplnili lidé z obcí a měst z oblasti pod Orlickými horami. Mezi nimi zasedla i delegace z Pardubic, vedená předsedou Krajské rady Klubu českého pohraničí PaeDr. Františkem Dosoudilem.

 


   


K danému tématu hovořili lidé zabývající se dlouhodobě pohnutou historií let 1938-45. Pan Emil Trojan z Těchonína, Milan Dušek ze Žamberka a Josef Havel z Ústí nad Orlicí. Všichni tři také obdrželi Čestné uznání Za aktivní činnost a vlastenecký postoj občana České republiky, které jim předal zcela vpravo sedící předseda Podorlického klubu českého pohraničí v České Třebové pan František Vašátko z Dlouhé Třebové. Besedu vedla paní Jiřina Pospíšilová z Králík, jinak pokladní Klubu. Sedí druhá zleva.

 


   


Čestné uznání Klubu Českého pohraničí udělené Josefu Havlovi.

 


 

Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.