Oslavy v ŽamberkuNa základě pozvání starosty Města Žamberka pana Jiřího Dytrta a z pověření OV ČSBS v Ústí nad Orlicí se zúčastnili dne 30. května 2009 vzpomínkových oslav 100. výročí narození genmjr. in memoriam Josefa Knopa manželé Josef a Ludmila Havlovi.

Po jejich absolvování je možné s radostí konstatovat, že byly organizačně skvěle připraveny a zvládnuty. Program probíhající na více místech, mezi kterými převážel účastníky autobus, odpovídal významu a zásluhám tohoto žamberského rodáka, účastníka 2. odboje v řadách západní i východní armády. Jeho vynikající bojové zásluhy ocenila Československá republika i váleční spojenci řadou vysokých vyznamenání.

Bohužel vlast, stejně jako k mnoha dalším, se k němu po roce 1948 otočila zády a nespravedlivě ho v letech 1949-1962 držela ve vězení. Na následky válečného utrpení a dlouholetého věznění umírá v pouhých 57 letech v nemocnici v Ústí nad Orlicí. Za uchovávání památky na tohoto výjimečného člověka patří jeho rodnému městu obdiv a dík.


   


Pozvánka na žamberské oslavy dokládá bohatost jejich programové náplně i pečlivost, s jakou ji pořadatelé připravovali.

 


   


V zasedací síni Městského úřadu se shromáždili hosté pozvaní vedením města Žamberk. Přijeli skutečně z nejrůznějších koutů naší republiky.

 


   


Mnohé příjemně překvapila a zvláště pořadatele potěšila účast spojařky 1. spojovací roty a příslušnice 2. čs. paradesantní brigády v SSSR paní Boženy Ivanové. Nositelky řady našich a sovětských vyznamenání v důstojnické hodnosti poručík. A co víc, spolubojovnice Josefa Knopa. Vedle ní sedí kpt. Rudolf Křístek ze západní fronty, pak italský partyzán praporčík Dalibor Knejfl a PaeDr. František Dosoudil se synem. Oba z Pardubic. Stojící jsou pplk. Zdeněk Pavlík a rtn. Roman Marik.

 


   


V uvítacím proslovu hosty oslovil starosta města Žamberk pan Jiří Dytrt. A pro upomínku na toto setkání se postupně všichni podepsali do zvláště vedené knihy hostů. Jedním z nich byl i plk. PhDr. Vasil Chymčák, předseda OV ČSBS v Hradci Králové.

 


   


V této skupince je Ludmila Havlová, delegovaná na oslavy OV ČSBS v Ústí nad Orlicí, a zástupci Československé obce legionářské. Ty vedl předseda Jednoty v Ústí nad Orlicí plk. Zdeněk Pavlík. Přítomen byl i jeho zástupce mjr. Jaroslav Herain a rtn. Roman Marik. Luboš Záluský (v civilu) je potomek čs. legionáře v Rusku.

 


   


Mnoho obrázků zhotovila, ale na webových stránkách příliš není. Ludmila Havlová věrně provází manžela, který ji na žamberských oslavách zastoupil, aby tento nedostatek byl alespoň částečně odstraněn. Za ní je mjr. Jaroslav Herain, účastník vojenských misí v Libyi a Iráku.

 


   


Z radnice pokračovala trasa oslav na náměstí Generála Knopa, kde proběhla hlavní část pietních oslav. Bohužel za stále houstnoucího deště, před kterým účastníky chránil prozíravě postavený přístřešek. Po skončení projevů, položení věnců a kytic následovala návštěva místního muzea s expozicí věnovanou generálu Josefu Knopovi.

 


   


Přehlídce historických vozidel, proslovům, dechové hudbě ZUŠ P. Ebena počasí tolik nevadilo. Zato roztomilé mažoretky ze ZŠ 28. října se v hustém dešti ukázaly jako „ženské“ do nepohody a své vystoupení předvedly s bravurní jistotou. Nadšený potlesk tomu také odpovídal.

 


   


Čestná stráž v dobových uniformách postavená příslušníky Klubu vojenské historie u památníku generála Knopa, asistovala při položení věnců a kytic od vedení města, zástupců armády a dalších společenských organizací.

 


   


Pamětní list vydaný městem Žamberk ke 100. výročí narození genmjr. in memoriam Josefa Knopa.

 


Fotografie v plném rozlišení naleznete ke stažení zde >>>

Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.