Beseda s občanyPodorlický Klub Českého pohraničí štábního strážmistra SNB Josefa Hendrycha v České Třebové, uspořádal v pátek 12. června 2009 v malém sále restaurace Národní dům besedu s občany na téma „Rok 1939 v našem pohraničí“.


   


Program besedy moderoval pan Jiří Paulik z České Třebové, předseda revizní komise Klubu (na obr. vlevo). Příspěvky k danému tématu měli vedle něho sedící Josef Havel, člen předsednictva OV ČSBS v Ústí nad Orlicí...

 


   


...dále Oldřich Gregar z České Třebové a předseda Slovanského výboru ČR Doc. RNDr. Jan Minář, DrSc. z Prahy. Zcela vpravo je hlavní organizátor akce, předseda Podorlického Klubu Českého pohraničí v České Třebové, pan František Vašátko z Dlouhé Třebové.

 


Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.