10. slavnostní koncert pořádaný u příležitosti vzniku Československé republiky











10. slavnostní koncert pořádaný u příležitosti vzniku Československé republiky

Na pozvání brigádního generála Zdeňka Škarvady a jeho manželky Ivany jsme se s manželkou zúčastnili 10. slavnostního koncertu pořádaného u příležitosti vzniku Československé republiky. Konal se 22. října 2012 ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Záštitu nad ním převzali 1. místopředseda senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka, ministryně kultury ČR Alena Hanáková, arcibiskup mons. Jan Graubner, místopředseda Národní rady Slovenské republiky Ján Figel a vedoucí kanceláře prezidenta SR prof. Milan Čič.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu dirigoval Tomáš Brauner. Sólisty byli tenorista Jaroslav Březina a sopranistka Adriana Kohútková.

Vynikajícím způsobem večer moderovala slečna Jitka Novotná.


   




Pozvánky na slavnostní koncert.

 


   


Na úvod koncertu vystoupil s velmi kritickým příspěvkem spisovatel Pavel Kohout. Sklidil bouřlivý potlesk.

 


   


Slyšet a vidět průběh 10. slavnostního koncertu včetně oceňování jeho význačných hostů byl pro nás neopakovatelný zážitek.

 


   


Mezi těmi, kterým se dostalo veřejného ocenění bojových zásluh a potlesku zaplněného sálu byl brigádní generál Jaroslav Klemeš, člen paradesantního výsadku Platinum-Pewter ve kterém působil jako radista.

 


   


Pečlivým opatrovatelem brigádního generála Zdeňka Škarvady, ale i nás hostů byl pan ing. Ivo Váňa.

 


   


Obecného uznání i pocty se během slavnostního koncertu dostalo této trojici obětavých žen. Od leva je to paní Hana Fajtlová, Libuše Špačková a Olga Lopaurová. Poslední jmenovaná, se starala o nedávno zesnulého armádního generála Tomáše Sedláčka. I jemu byl tento koncert také věnován.

 


Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.