101. výročí narození četaře Arnošta Hrada101. výročí narození četaře Arnošta Hrada

Východočeský klub celních veteránů Horní Lipka uspořádal v sobotu 4. dubna 2015 ve spolupráci s Muzeem K-S 14 U Cihelny vzpomínkové setkání při příležitosti 101. výročí narození četaře Arnošta Hrada. Jako dlouholetí sympatizanti klubu jsme společně s manželkou také obdrželi pozvání a na akci dojeli. Účast byla jako vždy hojná a reprezentační. S nelíčenou radostí zde pořadatelé přivítali zástupce Českého svazu bojovníků za svobodu i vedení Československé obce legionářské. Obě skupiny přijely z Ústí nad Orlicí.

Po uvítání a krátkých proslovech hodnotících život Arnošta Hrada, následovala komentovaná prohlídka srubu a muzea. Za krásného počasí pak celá skupina přejela do nedalekého objektu prvorepublikového Oddělení Finanční stráže na Horní Lipce. Zde se ve velmi přátelské atmosféře dlouho a volně debatovalo. Nebyla porušena tradice a došlo i na podávání vynikajícího občerstvení které připravovala kuchyně obsazená dobrovolným o to kvalitnějším personálem.

   


Před vchodem do pěchotního srubu měli pořadatelé nainstalovánu upoutávku, ke které příchozí položili první věnec a kytice.

 


   


Hosté vzpomínkové akce byli přivítáni nestorem celních veteránů Ladislavem Brůhou (vpravo). V neúplné skupině jsou kromě pořadatelů a obyvatel Králík zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské.

 


   


Mezi pořadatele celé vzpomínkové akce patří především (od leva) předseda Rady východočeského klubu celních veteránů Horní Lipka emeritní celní rada plk. v.v. Bohumil Brandejs, dále vzácný host hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D, vedle stojí ředitel muzea K-S 14 U Cihelny Ing. Richard M. Sicha a emeritní celní rada plk. v.v. Ladislav Brůha.

 


   


Součástí komentované prohlídky srubu bylo položení kytic a věnců u památníku četaře Arnošta Hrada. Na snímku zástupci Československé obce legionářské mjr. Jaroslav Herain a pplk. Zdeněk Pavlík.

 


   


Památník četaře Arnošta Hrada.

 


   


Společné foto účastníků vzpomínkové akce před pěchotním srubem K-S 14 U Cihelny.

 


   


Ve společenské místnosti objektu v Horní Lipce pokračovala vzpomínková slavnost zcela volnou debatou všech o všem. Zprava sedí emeritní celní inspektor tajemník Východočeského klubu celních veteránů správce muzejních depozitářů Jiří Panuš, vedle ředitel celního úřadu pro Královehradecký kraj plk. Mgr. František Halás a tím třetím je emeritní celní rada, předseda Východočeského klubu celních veteránů plk. v.v. Bohumil Brandejs.

 


Fotografie v plném rozlišení naleznete ke stažení zde >>

Autoři fotografií: manželé Neterdovi

Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.