Uvedení knihyUvedení knihy Až sem... Z historie pohřbívání v Ústí nad Orlicí

Když autoři přišli s čerstvým rukopisem knížky do tiskárny a vydavatelství GRANTIS v Ústí nad Orlicí za majitelem ing. Vlastimilem Bartošem, dozvěděli se hned v úvodu nečekané. S pověstí znalce pan inženýr prohlásil, že takováto práce se v Ústí v minulosti nikdy neobjevila a zcela jistě v nejbližších padesáti letech ani neobjeví.

To potěšilo, dodalo naději. Sepsat totiž jakoukoliv literární práci je samo o sobě docela náročný úkol. A co ještě horší, sehnat vydavatele a peníze na sazbu a tisk. Nutno říct, že celou tuto souvislou řadu problémů se v případě vydání desáté knížky manželů Havlových nesoucí poněkud složitý název Až sem... s podtitulem z historie pohřbívání v Ústí nad Orlicí podařilo zdolat. Celé vydání totiž koupila radnice, která knížku také za 155Kč ve svém informačním centru prodává. Tolik radostné sdělení, že dobrá věc se podařila.

Aby ale radost dostala mimořádnou podobu, pozval starosta Petr Hájek společně s autory skupinku lidí, kteří ke vzniku rukopisu jakýmkoli způsobem přispěli. Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se v kavárně Malé scény v Ústí nad Orlicí sešlo osmnáct pozvaných, kteří se zde nejprve dověděli, že ... knížka s uvedeným názvem vyšla. Autoři všem za jejich pomoc poděkovali a pak došlo k opravdu neplánovanému překvapení. Starosta Petr Hájek obdaroval přítomné ještě teplým výtiskem uvedené publikace.

Následná, zcela volná debata, umožnila pozvaným hostům poznat se blíže navzájem, pohovořit si s vrcholným představitelem města i děkanem Vladislavem Brokešem. Práce se totiž podstatnou částí dotýká historie ústecké římskokatolické farnosti.

   


Autoři knížky společně se starostou města Petrem Hájkem pozvali blízké spolupracovníky, kteří k sepsání publikace výraznějším způsobem přispěli. Uzavřená společnost se sešla v ústecké kavárně Malé scény. Zde dostala informaci, že vydání jejich nové již desáté knížky je skutečností.

 


   
Velké překvapení všem připravil starosta Petr Hájek, který ještě teplými výtisky obdaroval všechny přítomné.

 


   


Potěšila i účast děkana Vladislava Brokeše. S panem starostou si jistě měli co říci nejen o čerstvé knize.

 


   


Mezi autory se usmívá Marie Bílková. Velká znalkyně ústeckých poměrů, lidí ve městě i okolí. A co je pro jakoukoli práci typu knížky Až sem... důležité? Dokáže obdivuhodně odhalit propletence příbuzenských vztahů.

 


   


Spokojenost s představenou prací nijak neskrýval uznávaný znalec místní historie ing. Ludvík Mátl. I jemu je velkou oporou vedle sedící manželka Magda. Vpravo je pak naše dlouholetá přítelkyně Eva Hamplová.

 


Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.