Setkání ve SloupniciSetkání ve Sloupnici

Ve středu 21. června 2017 se konalo v obci Sloupnice, ležící nedaleko Litomyšle, setkání s manžely Peterem a Janou Stottovými. To by nemuselo případného čtenáře těchto řádek nijak zaujmout. Teprve když sdělíme, že Jana je dcerou československého pilota létajícího za války u 312. československé stíhací perutě RAF, Squadron Leadera Jiřího Mikuleckého – Desmonda, možná zpozorníte. Jana Mikulecká se narodila mamince Sheile v roce 1944 ve Velké Británii. V roce 1945 přicestovaly obě do osvobozené Československé republiky. A to do Českých Budějovic, kde byla umístěna již jen formálně existující 312. čs. stíhací peruť. Tedy zde pobýval i Jiří Mikulecký, zařazený nyní do 4. stíhacího pluku. Rodina v novém prostředí žila velmi spokojeně až do zlomového roku 1948. To byl Jiří propuštěn z armády a správně usoudil, že pro něho i manželku s dcerou tu další pobyt nepřipadá v úvahu. Následně také všichni postupně emigrovali zpět do Velké Británie, kde začali žít nový život. Manželé Mikulečtí tam z praktických důvodů změnili své jméno na Desmond. Tak se paní Sheila původně jmenovala.

Dnes třiasedmdesátiletá Jana s manželem Peterem a jejich dánskými přáteli Hansem Ringmacherem a Annette Bjerre přijeli do rodiště Janina otce, aby společně navštívili místa, která sama po válce poznala. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, kde byl otec pokřtěn, statek ve kterém vyrůstal i hřbitov, místo posledního odpočinku babičky a dalších příbuzných.

   


Vzácné návštěvníky z ostrovní říše přivítali na Obecním úřadě jeho představitelé a nečekaný zástup bližších i vzdálenějších příbuzných. Samozřejmě nechyběla ani řada známých a pamětníků Jiřího Mikuleckého. Takovéto přivítání a zájem překvapení hosté nečekali.

 


   
Manželé Stottovi. Paní Jana a její manžel Peter. Z celé Desmondovy rodiny čítající čtyři děti – Janu, Anne, Johna a Paula, měl Jirka Mikulecký-Desmond zřejmě nejbližší vztah k zeťovi Peterovi. Právě jemu se občas svěřoval s věcmi, které ani svým dětem neříkal.

 


   
Ve stále existujícím a vzorně udržovaném sloupnickém sboru Českobratrské církve evangelické byl malý Jiří Mikulecký pokřtěn.

 


   


Průvodce a současně tlumočníka dělal člen staršovstva a kurátor evangelického sboru Petr Beneš.

 


   
Velké překvapení připravil Peter Stott, který přivezl zkrácenou verzi knihy Štvancem svědomí. Práci vydanou vlastním nákladem v počtu 50 kusů, tedy určenou pouze členům rodiny. Těžko si představit, jak k tomuto výsledku dospěl, když on ani nikdo v jeho okolí česky nehovoří.

 


   
Abychom doplnili chybějící údaje související se skonem a místem uložení Jiřího Mikuleckého-Desmonda, požádali jsme paní Janu o poskytnutí těchto údajů a současně i snímek posledního spočinutí nyní již manželů Desmondových. Fotografii rádi přikládáme a dáváme ji k dispozici všem, kdo o ni projeví zájem. A nepřehlédněte jistou zajímavost. Kalich a po stranách křížky. Pán byl evangelík, paní katolička.

 


   


Vysloveným přáním manželů Stottových byla možnost setkání s autory knihy o otci paní Jany. Rádi jsme jim vyhověli.

 


   
Ing. Iva Hamanová vytvořila ten nezbytný spojovací článek, protože se obětavě ujala funkce tlumočnice. Nesnadný úkol zvládla tak dobře, že si vysloužila poděkování manželů Stottových i jejich doprovodu. A my se k díkům za její obětavost připojujeme.

 


Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, bez souhlasu
autora je výslovně zakázáno kopírování a další šíření obsahu jakýmkoliv způsobem.